De Weimaraner is een echte Jachthond 

jachthondentraining

Jachthonden training

Om een jachthond in de praktijk te kunnen gebruiken of om jachthonden proeven mee te lopen, zijn er behalve de aangeboren aanleg, ook trainingen nodig. Het jachtinstinct moet gestimuleerd en ontwikkeld worden; hiernaast is basis van gehoorzaamheid niet onbelangrijk. Een gepassioneerde jachthond zonder enige vorm van gehoorzaamheid is een ongeleid projectiel. 

jachthondenproeven

Jachthondenproeven

De jachthondenproeven zijn ooit in het leven geroepen om te kunnen beoordelen of de hond het waard was om mee te fokken en werd daarna tevens gebruikt om te beoordelen of de hond al in staat was om mee op jacht te gaan. Staat de hond voldoende onder appèl, apporteert hij dummy's, haar-, en veerwild, is de hond steady, kan hij het wild voorstaan en kan hij een spoor uitwerken. Vele voorjagers zullen met hun hond nooit echt deelnemen aan een jacht maar houden wel van competitie waarbij gebruik gemaakt wordt van de aanleg van de hond. 

praktijkjacht

Praktijkjacht

De voorjager kan met zijn of haar hond wild opsporen dat buiten het zicht van de jager is gevallen, ook is voor een snel apport uit of over water een hond onmisbaar. Een goede staande hond is in sommige gebieden vaak de enige manier om fazanten te bejagen. Jagers hebben dus voorjagers nodig bij het jagen, net zo goed als voorjagers de jagers nodig hebben. Er moet tussen jager en voorjager sprake zijn van wederzijds vertrouwen.

Verschillende Jachtproeven: veldwerk, apporteren en zweetwerk

aanlegproef veldwerk

Aanlegproef veldwerk

28 september 2018 hebben we de aanlegproef veldwerk gehaald. Voorstaan ging perfect, zoeken mag nog wat systematischer.

standaard jachthonden proef

Standaard Jachthonden Proef

Op 9 september 2018 hebben we de KNJV SJP-B proef gehaald. Eerder het seizoen behaalden we al het C diploma, maar nu ging Dalva ook vlot over water.

zweet en sleepspoorproef

Zweet - en Sleepspoorproef

Op 4 november 2018 hebben we de Zweet- en Sleepspoorproef behaald. Dalva heeft hier bewezen dat ze over een voortreffelijke neus beschikt. 

Predikaat Natuurlijke Aanleg

Appèl- en Apportproef

Appèl- en Apportproef

Op 7 april 2019 hebben we de Appèl- en Apportproef behaald en daarmee de laatste proef om het Predikaat Natuurlijke Aanleg te behalen. 

Roofwild Apporteer Proef

Roofwild Apporteer Proef

Op 7 april 2019 deden we ook mee aan de Roofwild Apporteer Proef en daar heeft Dalva laten zien dat ze ook met een vos in de vang gemakkelijk over een hoog hindernis kan springen en naar de voorjager brengen. De vossensleep werd perfect uitgewerkt en ook de verloren vos werd gevonden en netjes geapporteerd. 

Predikaat Natuurlijke Aanleg

Predikaat Natuurlijke Aanleg

Dit predikaat van de Vereniging Weimarse Staande Hond wordt verkregen als de volgende drie proeven met goed gevolg afgelegd worden: 
- Appèl- en Apportproef
- Aanlegproef Veldwerk
- Zweet- en Sleepspoorproef. 
In 2019 ontvingen 2 Weimaraners dit Predikaat waaronder Seu Dalva v.d. Doornburght.
Met recht kunnen we daar erg trots op zijn!

Duitse jachthondenproeven bij de Weimaraner Klub NRW

Waldi heeft op 9 april 2022 de VJP gehaald en op 18 september 2022 de HZP. 
Hieronder twee artikelen die ik schreef voor het clubblad van de Vereniging Weimarse Staande Hond die beschrijven wat er zoal getest wordt tijdens deze proeven. 

zesurentafel vjp